fbpx Edyta Maria Guzera | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Edyta Maria Guzera

Edyta Maria Guzera

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2008 roku

Edyta Maria Guzera

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Specyfika funkcjonowania Copepoda w nerytycznych rejonach Antarktyki (Zatoka Admiralicji), ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Clausocalanidae

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski, prof. dr hab. Anna Szaniawska

Dyplom nr 3050.


Gdańsk, 05 stycznia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: