fbpx Anna Stefania Józefczuk-Kuczyńska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Anna Stefania Józefczuk-Kuczyńska

Anna Stefania Józefczuk-Kuczyńska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 października 2008 roku

Anna Stefania Józefczuk-Kuczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane elementy biologii i ekologii masowo występujących w Morzu Bałtyckim widłonogów z rodzaju Acartia, ze szczególnym uwzględnieniem Acartia tonsa.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Juliusz Chojnacki

Dyplom nr 3030.


Gdańsk, 03 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: