fbpx Jolanta Mazurek | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Jolanta Mazurek

Jolanta Mazurek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 lutego 2008 roku

Jolanta Mazurek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja i ocena lokalnych uwarunkowań rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich Pobrzeża Koszalińskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tadeusz Palmowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. PKosz., dr hab. Michał Jasiulewicz

Dyplom nr 2920.


Gdańsk, 28 marca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: