fbpx Justyna Kobos | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Justyna Kobos

Justyna Kobos

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 listopada 2007 roku

Justyna Kobos

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka toksycznych gatunków cyjanobakterii występujących w wodach Zatoki Gdańskiej i wybranych jeziorach zlewni Raduni”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marcin Pliński

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak, doc. dr hab. Alicja Kosakowska

Dyplom nr 2896.


Gdańsk, 28 grudnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: