fbpx Barbara Krystyna Radke | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Barbara Krystyna Radke

Barbara Krystyna Radke

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 października 2007 roku

Barbara Krystyna Radke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opracowanie i zastosowanie zoptymalizowanej metodyki oznaczania związków organicznych cyny w osadach portu gdańskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Maria Szefer, prof. dr hab. inż. Bogdan Piotr Zygmunt

Dyplom nr 2877.


Gdańsk, 28 grudnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: