fbpx Gabriela Grusza | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Gabriela Grusza

Gabriela Grusza

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2007 roku

Gabriela Grusza

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modelowanie trójwymiarowego pola prądów generowanych falowaniem w strefie brzegowej morza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Ryszard Massel, prof. dr hab. Romuald Szymkiewicz

Dyplom nr 2876.


Gdańsk, 30 listopada 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: