fbpx Tycjan Grzegorz Wodzinowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Tycjan Grzegorz Wodzinowski

Tycjan Grzegorz Wodzinowski

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2007 roku

Tycjan Grzegorz Wodzinowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Krótkoterminowe morfolitodynamiczne przekształcenia plaży i ich rola w transformacji brzegu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Rudowski

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka, dr hab. Roman Tomasz Gołębiewski, prof. UG

Dyplom nr 2839.


Gdańsk, 08 sierpnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: