fbpx Dorota Anna Pryputniewicz | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Dorota Anna Pryputniewicz

Dorota Anna Pryputniewicz

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2007 roku

Dorota Anna Pryputniewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola warstw granicznych w morzu w transformacji materii (na przykładzie Głębi Gdańskiej)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Falkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Dyplom nr 2840.


Gdańsk, 09 sierpnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: