fbpx Maciej Tomasz Tomczak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Maciej Tomasz Tomczak

Maciej Tomasz Tomczak

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2007 roku

Maciej Tomasz Tomczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena gospodarowania zasobami śledzi (Clupea harengus membras L.) centralnego Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Horbowy

Recenzenci: dr hab. Mariusz Sapota, dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak, prof. AR w Szczecinie

Dyplom nr 2837.


Gdańsk, 26 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: