fbpx Maciej Stanisław Tarkowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Maciej Stanisław Tarkowski

Maciej Stanisław Tarkowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2007 roku

Maciej Stanisław Tarkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Centra i peryferie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie transformacji ustrojowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Palmowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. dr hab. Marek Dutkowski

Dyplom nr 2799.


Gdańsk, 21 maja 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: