fbpx Magdalena Szmytkowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Magdalena Szmytkowska

Magdalena Szmytkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 października 2006 roku

Magdalena Szmytkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie się przestrzeni społecznej miasta w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie Gdyni”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Iwona Sagan, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki, dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ

Dyplom nr 2727.


Gdańsk, 30 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: