fbpx Michał Marosz | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Michał Marosz

Michał Marosz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 października 2006 roku

Michał Marosz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmienność stopnia organizacji przepływu powietrza nad Europą, 1971 - 2000”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mirosław Miętus, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski, prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

Dyplom nr 2711.


Gdańsk, 24 października 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: