fbpx Marcin Jankowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Marcin Jankowski

Marcin Jankowski

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 marca 2006 roku

Marcin Jankowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktury sedymentacyjne jako wskaźniki litodynamiki dna przybrzeża południowego Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Rudowski

Recenzenci: dr hab. Wacław Florek, prof. PAP w Słupsku, prof. dr hab. Stanisław Jan Musielak

Dyplom nr 2636.


Gdańsk, 10 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: