fbpx Aleksandra Jachna | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Aleksandra Jachna

Aleksandra Jachna

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 marca 2006 roku

Aleksandra Jachna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Budowa i rozwój przybrzeża Kępy Oksywskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Rudowski

Recenzenci: dr hab. Wacław Florek, prof. PAP w Słupsku, dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UG

Dyplom nr 2640.


Gdańsk, 22 marca 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: