fbpx Radosław Żbikowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Radosław Żbikowski

Radosław Żbikowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2005 roku

Radosław Żbikowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozmieszczenie i współzależności między wybranymi pierwiastkami chemicznymi w roślinności bentosowej Bałtyku Południowego oraz wpływ zasolenia na kumulacje metali ciężkich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Latała

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Szefer, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 2499.


Gdańsk, 04 marca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 10:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: