fbpx Katarzyna Smolarz | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Katarzyna Smolarz

Katarzyna Smolarz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 kwietnia 2005 roku

Katarzyna Smolarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany nowotworowe typu neoplazja w populacji Macoma balthica (L.) (Bivalvia) z Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Recenzenci: prof. Catherine Thiriot-Quievreux, dr hab. Alicja Boroń, prof. UWM, prof. dr hab. Edward Skorkowski

Dyplom nr 2516.


Gdańsk, 11 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: