fbpx Stella Maria Mudrak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Stella Maria Mudrak

Stella Maria Mudrak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 stycznia 2005 roku

Stella Maria Mudrak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Krótko i długoterminowa zmienność zooplanktonu wód przybrzeżnych Bałtyku na  przykładzie Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Szaniawska, prof. dr hab. Juliusz Chojnacki

Dyplom nr 2479.


Gdańsk, 07 lutego 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: