fbpx Mirosława Malinowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Mirosława Malinowska

Mirosława Malinowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 2005 roku

Mirosława Malinowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Makro i mezoskalowe uwarunkowania opadów atmosferycznych w półroczu ciepłym na  Żuławach Wiślanych i w ich sąsiedztwie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mirosław Miętus, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Alojzy Woś, prof. dr hab. Jan Drwal

Dyplom nr 2606.


Gdańsk, 07 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: