fbpx Justyna Kopecka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Justyna Kopecka

Justyna Kopecka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2005 roku

Justyna Kopecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie biomarkerów w storni (Platichthys flesus) i omułku (Mytilus trossulus) z Morza Bałtyckiego do  oceny stanu zanieczyszczenia środowiska morskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Szaniawska, prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki

Dyplom nr 2562.


Gdańsk, 15 lipca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: