fbpx Jarosław Gełdon | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Jarosław Gełdon

Jarosław Gełdon

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2005 roku

Jarosław Gełdon

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stopień zanieczyszczenia przez pierwiastki chemiczne osadów dennych z Zalewu Wiślanego oraz  Zalewu Szczecińskiego na  pierwiastki chemiczne osadów dennych z Zalewu Wiślanego oraz  Zalewu Szczecińskiego na  tle osadów dennych z południowego Bał”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Szefer

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Dyplom nr 2539.


Gdańsk, 28 czerwca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: