fbpx Kalina Dobroń | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Kalina Dobroń

Kalina Dobroń

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2005 roku

Kalina Dobroń

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Długo i krótkookresowe zmiany w strukturze fitoplanktonu Zatoki Gdańskiej ze  szczegółowym uwzględnieniem roli bruzdnic”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak

Recenzenci: prof. dr hab. Lubomira Burchardt, prof. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 2520.


Gdańsk, 13 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: