fbpx Wojciech Jęczmień | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Wojciech Jęczmień

Wojciech Jęczmień

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2004 roku

Wojciech Jęczmień

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skład gatunkowy kiełży z rodzaju Gammarus Fabr. w Zatoce Puckiej, skład biochemiczny i tolerancja na  niedobory tlenowe w środowisku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Dyplom nr 2405.


Gdańsk, 05 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: