fbpx Katarzyna Bradtke | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Katarzyna Bradtke

Katarzyna Bradtke

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2004 roku

Katarzyna Bradtke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pole zawiesiny i jego wpływ na  właściwości optyczne wód przybrzeżnych na  przykładzie Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Adam Krężel, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Renk, dr hab. Tadeusz Król, prof. AM w Gdyni

Dyplom nr 2422.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: