fbpx Magdalena Borowiak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Magdalena Borowiak

Magdalena Borowiak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2004 roku

Magdalena Borowiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hydrograficzne uwarunkowania cech chemicznych wód powierzchniowych delty Wisły”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Drwal

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik, dr hab. Jerzy Cyberski, prof. UG

Dyplom nr 2421.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: