fbpx Anetta Ameryk | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Anetta Ameryk

Anetta Ameryk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2004 roku

Anetta Ameryk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Określenie zależności pomiędzy produkcją bakteryjną a produkcją pierwotną i innymi czynnikami środowiskowymi w wodach słonawych na przykładzie biocenoz pelagicznych Zatoki Gdańskiej i Pomorskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Witek, prof. MIR

Recenzenci: dr hab. Zbigniew Mudryk, prof. PAP w Słupsku, prof. UG, dr hab. Adam Latała

Dyplom nr 2465.


Gdańsk, 02 grudnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 10:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: