fbpx Karolina Trzcińska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Karolina Trzcińska

Karolina Trzcińska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2022 roku

Karolina Trzcińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyczne cechy rozpraszania wstecznego sygnałów akustycznych od siedlisk dennych w południowym Bałtyku”

„Characteristic features of acoustic signals backscattering from benthic habitats in the southern Baltic Sea”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Tęgowski

Promotor pomocniczy: Dr. Jens Schneider von Deimling
Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Klusek, dr hab. inż. Marek Moszyński prof. PG

Dyplom nr 4777.


Gdańsk, 05 lipca 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract976.52 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie1005.79 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.36 MB
PDF icon Recenzja 21.49 MB
Data publikacji: poniedziałek, 28 marca 2022 roku, 9:07
Ostatnia modyfikacja: piątek, 8 lipca 2022 roku, 9:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Anna Serafin