fbpx Tatiana Aleksandra Guellard | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Tatiana Aleksandra Guellard

Tatiana Aleksandra Guellard

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 maja 2022 roku

magister Oceanografii

Tatiana Aleksandra Guellard

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Endokrynne aspekty fizjologii rozrodu babki byczej (Neogobius melanostomus)
ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń wywołanych przez egzogenny 17β-estradiol”

„Endocrine aspects of round goby (Neogobius melanostomus) reproductive physiology with particular emphasis on disruptions caused by exogenous 17β-estradiol”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Monika Normant-Saremba

Recenzenci: dr hab. inż. Beata Więcaszek prof. ZUT, dr hab. inż. Małgorzata Woźniak prof. UWM

Dyplom nr 4762.


Gdańsk, 16 maja 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract142.17 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie198.87 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.77 MB
PDF icon Recenzja 21.9 MB
Data publikacji: wtorek, 25 stycznia 2022 roku, 11:59
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 17 maja 2022 roku, 10:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Anna Serafin