fbpx Marcin Tadeusz Polonis | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Marcin Tadeusz Polonis

Marcin Tadeusz Polonis

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 kwietnia 2022 roku

magister

Marcin Tadeusz Polonis

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wybranych czynników fizycznych i biologicznych na skuteczność gynogenezy i androgenezy pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)”

„Impact of selected physical and biological factors on efficiency of gynogenesis and androgenesis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Konrad Ocalewicz prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. dr hab. inż. Teresa Ostaszewska

Dyplom nr 4756.


Gdańsk, 14 kwietnia 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract352.04 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie889.41 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.26 MB
PDF icon Recenzja 21.5 MB
Data publikacji: wtorek, 25 stycznia 2022 roku, 10:21
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 kwietnia 2022 roku, 7:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Anna Serafin