fbpx Joanna Maria Kiełczewska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Joanna Maria Kiełczewska

Joanna Maria Kiełczewska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2022 roku

magister Oceanografii

Joanna Maria Kiełczewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ warunków tlenowych na formy siarki w osadach Zatoki Gdańskiej”

„The impact of oxygen conditions on sulfur forms in the sediments of the Gulf of Gdańsk”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Promotor pomocniczy: dr hab. Dorota Burska prof. UG
Recenzenci: dr hab. Jacek Bełdowski prof. IO PAN, prof. dr hab. Piotr Szefer

Dyplom nr 4735.


Gdańsk, 11 lutego 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract23.44 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie33.42 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.74 MB
PDF icon Recenzja 23.11 MB
Data publikacji: czwartek, 5 sierpnia 2021 roku, 8:50
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 lutego 2022 roku, 9:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Anna Serafin