fbpx Kamil Mateusz Nowak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Kamil Mateusz Nowak

Kamil Mateusz Nowak

Uchwałą Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 kwietnia 2021 roku

magister Geografii

Kamil Mateusz Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dostępność zasobów mieszkań społecznych w kontekście polityk mieszkaniowych oraz poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich miast.

„Availability of social housing resources in the context of housing policies and the level of social and economic development in Polish cities.

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Iwona Sagan

Recenzenci: dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ, prof. dr hab. Marek Bryx

Dyplom nr 4653.


Gdańsk, 26 kwietnia 2021 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska mgra Kamila Nowaka7.69 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract87.01 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie138.6 KB
Data publikacji: środa, 14 kwietnia 2021 roku, 15:00
Ostatnia modyfikacja: środa, 5 maja 2021 roku, 9:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karina Szałucka