fbpx Karel Igor Dolinski | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Karel Igor Dolinski

Karel Igor Dolinski

Uchwałą Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 stycznia 2021 roku

magister geografii

Karel Igor Dolinski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problem wykluczenia społecznego i segregacji terytorialnej w Kurytybie w Brazylii”

„The problem of social exclusion and territorial segregation in Curitiba in Brazil”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Iwona Sagan

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Czerny, dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegerman

Dyplom nr 4626.


Gdańsk, 21 stycznia 2021 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie188.77 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.01 MB
PDF icon Recenzja 21.6 MB
Data publikacji: środa, 27 stycznia 2021 roku, 8:55
Ostatnia modyfikacja: środa, 27 stycznia 2021 roku, 9:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba