fbpx Justyna Maria Świeżak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Justyna Maria Świeżak

Justyna Maria Świeżak

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 2021 roku

magister oceanografii

Justyna Maria Świeżak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Impact of potential CO2 leakage from sub-seabed storage site in the southern Baltic Sea on the Baltic clam Limecola balthica under relevant hydrostatic pressure

Wpływ potencjalnego wycieku CO2 z podmorskiego składowiska w południowym Bałtyku na rogowca bałtyckiego Limecola balthica w warunkach zwiększonego ciśnienia hydrostatycznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Adam Sokołowski prof. UG

Recenzenci: dr Rosa Freitas Auxiliar Professor, dr hab. Barbara Urban-Malinga prof. MIR-PIB

Dyplom nr 4625.


Gdańsk, 19 stycznia 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract329.74 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie144.11 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.11 MB
PDF icon Recenzja 22.46 MB
Data publikacji: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 11:14
Ostatnia modyfikacja: środa, 20 stycznia 2021 roku, 13:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Anna Serafin