fbpx Agnieszka Katarzyna Grajewska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Agnieszka Katarzyna Grajewska

Agnieszka Katarzyna Grajewska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2020 roku

magister oceanografii

Agnieszka Katarzyna Grajewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Intake and elimination routes of mercury in Baltic grey seal (Halichoerus grypus grypus)
Drogi wnikania i eliminacji rtęci u bałtyckiej foki szarej (Halichoerus grypus grypus)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Falkowska

Promotor pomocniczy: dr Dominika Saniewska
Recenzenci: prof. dr hab. Lidia Wolska, prof. dr hab. inż. Józef Pacyna

Dyplom nr 4620.


Gdańsk, 28 stycznia 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf174.29 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie184.97 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.99 MB
PDF icon Recenzja 22.22 MB
Data publikacji: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:19
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Anna Serafin