fbpx Karolina Małgorzata Gębka | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Karolina Małgorzata Gębka

Karolina Małgorzata Gębka

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2020 roku

magister oceanografii

Karolina Małgorzata Gębka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania meteorologiczno-hydrologiczne dopływu labilnych form rtęci do Zatoki Gdańskiej”

„Meteorological and hydrological conditions of inflow of the labile forms of mercury into the Gulf of Gdańsk”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Dominika Saniewska
Recenzenci: dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

Dyplom nr 4603.


Gdańsk, 24 listopada 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf271.02 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf375.71 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_1.pdf4.1 MB
PDF icon recenzja_2.pdf3.08 MB
Data publikacji: poniedziałek, 30 listopada 2020 roku, 11:44
Ostatnia modyfikacja: piątek, 4 grudnia 2020 roku, 12:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Serafin
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba