fbpx nagroda | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

 

Miło nam poinformować, iż w dniu 12 stycznia br. miało miejsce wręczenie przez władze dziekańskie dyplomów dla studentek Wydziału Oceanografii i Geografii za przyznane Nagrody Rektora uzyskane w roku akademickim 2020/2021:

Z radością informujemy, że doktorantka IV roku Środowiskowych Studiów Doktoranckich, Pani mgr Klaudia Świacka, została nagrodzona nagrodą Rektora pierwszego stopnia w kategorii Nauk ścisłych i przyrodniczych za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2020/2021.

Miło nam poinformować, że czasopismo naukowe Wydziału Oceanografii i Geografii „Oceanological and Hydrobiological Studies” (ISSN: 1730-413X, 1897-3191) przeszło pozytywnie proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Doktorantki I roku Szkoły Doktorskiej – mgr Sandra Żukowska, której promotorem jest prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, a promotrem pomocniczym dr Maciej Tarkowski obaj Panowie z Instytutu Geografii WOiG oraz mgr Beata Chmiel zdobyły III miejsce w konkursie Moja smart wieś. Idea i Fakt w kategorii Idea. W ramach konkursu doktorantki przygotowały projekt traktu pieszo-rowerowego łączącego wieś Głuszyno w województwie pomorskim z pobliską stacją kolejową. Ideą projektu była walka z wykluczeniem transportowym.

Profesor Mazur-Marzec odbiera nagrodę z rąk JM Rektora

Pani prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii została laureatką Nagrody naukowej im. prof. Karola Taylora za rok 2021, którą odebrała na uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu kończącej obchody 50 - lecia naszej Uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

 

W dniu 12 marca br. w Instytucie Geografii UG odbyła się VI. edycja Konkursu Młody Gdański Geograf, do którego zgłosiło się trzech Doktorantów:

- mgr Łukasz Elwirski (opiekun naukowy - dr hab. Piotr P. Woźniak, prof. UG),

Joanna Piskorska

Gratulujemy Pani mgr Joannie Piskorskiej, absolwentce studiów II stopnia na kierunku Oceanografia, uzyskania nagrody III stopnia im. Profesora Mariana Gieysztora (w edycji 2019/20) za pracę magisterską pt. „Zróżnicowanie biogeograficzne, taksonomiczne i populacyjne Ostracoda w strefach frontalnych wód Oceanu Atlantyckiego (przekrój Afryka-Antarktyka)”. Praca wykonana została pod kierunkiem Pani dr hab. Luizy Bieleckiej, prof. UG oraz Pani prof. dr hab. Katarzyny Błachowiak-Samołyk z Instytutu Oceanologii PAN jako opiekuna pomocniczego.

Pani dr Karolina Gębka z Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego została lauretką nagrody przyznawanej przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydenta Miasta Gdańska.