fbpx Dlaczego warto studiować na Wydziale Oceanografii i Geografii UG? | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Dlaczego warto studiować na Wydziale Oceanografii i Geografii UG?

Dlaczego warto studiować na Wydziale Oceanografii i Geografii UG?

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku, 14:01

 

Oto kilka powodów dlaczego warto studiować na Wydziale Oceanografii i Geografii:

· pozytywna ocena kierunków: Geografia, Gospodarka wodna i ochrona jakości wód, Geologia oraz Oceanografia, wydana w roku akad. 2020/2021 przez Polską Komisję Akredytacyjną

· jakość naukowa nagrodzona kategorią 'A'

· znakomicie wyposażona baza dydaktyczna - nowatorskie pracownie i laboratoria, dwie terenowe stacje badawcze, specjalistyczny statek naukowo-badawczy r/v Oceanograf

· kompleksowa oferta edukacyjna (studia I i II stopnia oraz szkoła doktorska)

· programy studiów przygotowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

· wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych, językowych i miękkich

· wydziałowy program tutoringu, realizowany przez akredytowanych i doświadczonych tutorów

· ścisła współpraca z pracodawcami, realizacja praktyk zawodowych w wiodących firmach Pomorza

· możliwość realizacji eksperymentalnych i środowiskowych prac dyplomowych

· możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów dodatkowych, w tym dodatkowych przedmiotów w języku angielskim

· programy mobilnościowe Erasmus+ i MOST

· programy stażowe i rozwoju kompetencji, finansowane przez UE

· współudział studentów w kształtowaniu programów studiów oraz jakości kształcenia

· cztery prężnie działające koła naukowe

· doskonała obsługa dziekanatowa studentów