fbpx Stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia dla Studentów WOiG | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia dla Studentów WOiG

Stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia dla Studentów WOiG

Miło nam poinoformować, że Studentki kierunku Oceanografia Pani Karolina Krystera oraz Pani Angela Popławska uzyskałay stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022.

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 31 marca 2022 r. – spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek – przyznał stypendium 432 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez  Zespół doradczy powołany Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 28 października 2021 r. (Dz. Urz. MEiN poz. 125, 128 i 139).

Zespół ustalił, że w danej dyscyplinie naukowej przyznaje się nie więcej niż 18 stypendiów, co oznacza że studenci konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie w ramach całej dziedziny. Rekomendacje Zespołu obejmowały wyłącznie wnioski ulokowane najwyżej w rankingach dyscyplinowych w ramach danych dziedzin, zawierające wyłącznie znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Dzięki temu stypendium otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie (46 z 47) dyscypliny naukowe i artystyczne. Minimalny próg punktowy do otrzymania stypendium był różny w każdej z dyscyplin.

Stypendium Ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł. 

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kamila Mędrzycka
Treść wprowadzona przez: Kamila Mędrzycka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 kwietnia 2022 roku, 8:13