fbpx Instytut Oceanografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Instytut Oceanografii

Instytut Oceanografii

Symbol: 
O100

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Edukacji

Kierownicy

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Stacji

Kierownicy Centrum

Doktoranci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni