fbpx Instytut Oceanografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Instytut Oceanografii

Instytut Oceanografii

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Telefon: +48 58 523 68 27, +48 58 523 66 93
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
O100

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Edukacji

Kierownicy

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Stacji

Kierownicy Centrum

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy naukowo-techniczni

Doktoranci