fbpx Instytut Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Instytut Geografii

Instytut Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 65 01
Fax: +48 58 523 65 05
Symbol: 
O200

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu

Kierownicy Zakładów

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni