fbpx Tutorzy | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Tutorzy

dr hab. Lucyna Przybylska profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Społecznych

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 10:02

lpKontakt: lucyna.przybylska@ug.edu.pl

Skończyłam geografię i teologię. Jako badacz cenię sobie bardzo: metodę obserwacji, możliwości dostępu do informacji i wiedzy jakie daje Internet oraz maksymę „chcieć to móc”. W pracy i po pracy lubię odkrywać Pomorze i literaturę z refleksyjnym zacięciem nad miejscem religii i turystyki w postnowoczesnych społeczeństwach. 

W ramach tutoriali moi studenci wykonywali eseje i fotoeseje, dociekali czym jest sukces i szczęście, szukali i opisywali procesy (de)sakralizacji i estetyzacji w przestrzeniach publicznych…oraz zagłębiali się razem ze mną w temat, wspólnie uzgodniony na pierwszym lub drugim spotkaniu i na bieżąco uzupełniany o pojawiające się dodatkowo interesujące wątki podczas eksploracji wybranego zagadnienia. Serdecznie zapraszam do intelektualnej podróży.

dr hab. Katarzyna Smolarz profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Instytut Oceanografii

Autor: 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 10:03

tutorKontakt: katarzyna.smolarz@ug.edu.pl

Jestem absolwentką Oceanografii, nauczycielem akademickim i naukowcem pracującym na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. Jestem oceanografem o specjalności biologicznej, pracuję z bezkręgowcami morskimi jako z patolog i toksykolog. Moja przygoda z dydaktyką trwa już kilkadziesiąt lat, podczas których opiekowałam się i opiekuję licencjuszami, magistrantami i doktorantami. Prowadzę bogatą współpracę zagraniczną i krajową, której owocami są liczne projekty, publikacje naukowe oraz książki. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą małej Mai, a jedną z moich miłości są domowe wielkogabarytowe kanapowce (teraz Orion, wcześniej Mohito). 

Moją pasją naukową są badania nad strategiami działania organizmu żywego w odpowiedzi na czynniki zaburzające, występowanie chorób i zmian patologicznych u bezkręgowców morskich oraz ich wykorzystanie w bioindykacji i monitoringu środowisk wodnych. Prowadzę też badania m. in. nad zakaźnością nowotworów oraz endokrynologią małży morskich.  

Zainspiruj mnie czymś nowym i ciekawym! Niech nasze spotkania będą ścieżkami w nieznane, podczas których odkryjesz znaczenie dyskusji, map myśli, esejów, fotoesejów czy nauczania metodą rozwiązywania problemów, wszystko po to, aby rozwinąć Twoje zainteresowania i pasje naukowe. Tematyka z zakresu biologii i ekologii morza, biologii systemów, ochrony środowiska, antropopresji czy też form pomocy braciom mniejszym jest mi szczególnie bliska. 

 

dr Ewa Szymczak, Zakład Geologii Morza, Instytut Oceanografii

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 10:05

SzymczakKontakt: ewa.szymczak@ug.edu.pl 

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku związana jestem z Zakładem Geologii Morza, w którym rozwijam swoje zainteresowania naukowe dotyczące bilansu i charakterystyki jakościowej rumowiska rzecznego oraz jego dyferencjacji w korytach i w ujściach rzecznych. Ważną częścią mojej pracy jest działalność dydaktyczna – prowadzę zajęcia ze studentami oceanografii i geologii, jestem promotorem prac licencjackich i magisterskich, współautorem podręcznika akademickiego „Podstawy geologii” oraz skryptów do zajęć. Rozwijam swoje zainteresowania i umiejętności dydaktyczne uczestnicząc w szkoleniach (m.in. Tutoring Akademicki, Praktyk Tutoringu, Dydaktyka AkademickaMasters of Didactics Fundamentals of University Teaching and Tutoring)warsztatach i konferencjach dydaktycznych. 

Studenci, którzy uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie tutorialach przygotowali ciekawe teksty, które zostały opublikowane w czasopiśmie Tutoring Gedanensis (http://www.tutee.ug.edu.pl).

 

Mierzejewska Aleksandra, Kosmos oczami geologa,Tutoring Gedanensis 1(1) 78-87 (2016)

Mischke Konrad, Charakterystyka wybranych światowych złóż gazu z łupkówTutoring Gedanensis 1(1) 88-96 (2016)

Patuła Weronika, Kominy hydrotermalne różnych środowisk geotektonicznych – ekonomiczny zysk czy bogactwo życia?Tutoring Gedanensis 1(1) 97-105 (2016)

Patuła Weronika, Charakterystyka wulkanogenicznych masywnych złóż siarczkowych VMS w obszarach lądowychTutoring Gedanensis 2(1) 62–69 (2017)

Buch Joanna, Fotoesej Klif OksywskiTutoring Gedanensis 2(2) 18-33 (2017)

Gorczyński Grzegorz, Tektonika płyt czy ekspansja Ziemi?, Tutoring Gedanensis 3(1) 74-82 (2018)

Kowalewska Agata, Pochodzenie i klasyfikacja pióropuszy płaszcza oraz hot spotówTutoring Gedanensis 3(1) 83-86 (2018)

Kowalewska Agata, Hot spoty a ekspansja ZiemiTutoring Gedanensis 2019/4(1) 34–42

Przednowek Izabela, Prowincje magmowe i skutki ich powstawaniaTutoring Gedanensis 2019/4(1) 43–47

Kowalewska Agata, Szóste wymieranieTutoring Gedanensis 5(2)/2019 58-63

 

Wszystkich, którzy są zawsze gotowi żeby się uczyć, choć nie zawsze lubią być nauczani zapraszam na tutoring naukowy w zakresie geologii, w szczególności geologii morza.

 

dr Anna Toruńska-Sitarz, Zakład Biotechnologii Morskiej, Instytut Oceanografii

Autor: 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 10:05

ATSKontakt: anna.torunska@ug.edu.pl

Ukończyłam oceanografię chemiczną, moja dalsza ścieżka badawcza skręciła jednak w kierunku mikrobiologii i praktycznego wykorzystania mikroorganizmów. Obecnie, jestem adiunktem w Zakładzie Biotechnologii Morskiej.

Moje zainteresowania badawcze dotyczą biotechnologii morskiej, której głównym założeniem jest efektywna i zrównoważona strategia pozyskiwania produktów i technologii bazujących na potencjale organizmów morskich. Tematem mojego szczególnego zainteresowania są morskie związki o aktywności antybakteryjnej. Interesują mnie również przyczyny produkcji związków bioaktywnych przez sinice oraz czynniki regulujące ten proces.

Oprócz pracy naukowej, od 10 lat prowadzę zajęcia ze Studentami Oceanografii, Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej i Ochrony Zasobów Wód. Wypromowałam kilku licencjuszy i magistrantów. Swoje umiejętności dydaktyczne wzmacniałam na kursach dydaktyki akademickiej. Posiadam certyfikat tutora I stopnia. Ukończyłam również międzynarodowy kurs dotyczący konstrukcji i prowadzanie zajęć online.

Na semestr letni 2020/2021 proponuję spotkania tutorskie o charakterze naukowym, którego tematyka związana będzie z morskimi „mięsożernymi” bakteriami z gatunku Vibrio vulnificus.

 

dr Aleksandra Zgrundo, Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Instytut Oceanografii

Autor: 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 10:06

tutorKontakt: aleksandra.zgrundo@ug.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe ewoluują razem ze mną, ale dotyczą różnorodnych zastosowań wodnych organizmów roślinnych np. wykorzystania okrzemek w rekonstrukcji paleośrodowisk i ocenie stanu słodkich i morskich czy wykorzystania całych zbiorowisk mikroorganizmów roślinnych do oceny wpływu substancji chemicznych produkowanych przez człowieka. Od kilku lat badam odtwarzanie się zbiorowisk roślinnych na dnie Zatoki Gdańskiej oraz prowadzę eksperymenty nad możliwościami rekultywacji Zatokii Gdańskiej w oparciu o algi. Ponadto interesuję się zastosowaniem alg w biotechnologii np. do tworzenia bioplastików czy wykorzystania ich właściwości do oczyszczania wód w zamkniętych systemach hodowlanych typu RAS. 

Zapraszam do wspólnego zgłębiania zagadnień związanych z podwodnym światem na różnych szczeblach funkcjonowania przyrody i wpływu człowieka na jego funkcjonowanie. Chętnie podejmę również współpracę w zakresie rozwijania kreatywności i tworzenia niestandardowych rozwiązań.

 

 

 

 

dr Julia Ziółkowska, Zakład Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Społecznych

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 10:07

zdjęcie

Kontakt: julia.ziolkowska@ug.edu.pl

Certyfikat tutora uzyskałam w 2020 roku. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej, prowadzę zajęcia z przedmiotów związanych z przedsiębiorczością, ekonomią i marketingiem. Moje zainteresowania naukowe dotyczą społeczno-ekonomicznych aspektów organizacji imprez kulturalnych, w szczególności kapitału społecznego, jak również turystyki kulturowej i turystyki zrównoważonej.

Na ścieżce mojej edukacji pojawiło się wiele osób, które teraz, z perspektywy czasu mogłabym nazwać moimi tutorami, byli to ludzie pełni pasji, zaangażowania, wyrozumiali i cierpliwi, którzy potrafili pokazać właściwą drogę w zdobywaniu wiedzy i w dążeniu do rozwoju naukowego, zawodowego i osobistego. Do dziś są oni dla mnie inspiracją. Doświadczenie zdobyte w kontakcie z tymi osobami zmobilizowało mnie do tego, aby zostać tutorem akademickim.

W pracy dydaktycznej najbardziej cenię możliwość indywidualnego kontaktu ze Studentami, poznawanie różnych punktów widzenia, wspólne poszukiwanie rozwiązań i cieszenie się z osiągniętego sukcesu, nawet tego małego.

W semestrze letnim 2020/2021 chciałabym zaangażować się we współpracę ze Studentami zainteresowanymi wspólnym odkrywaniem otaczającego nas świata i poszerzaniem horyzontów wiedzy oraz poznawaniem i przekraczaniem własnych możliwości.