fbpx Rada Programowa kierunku studiów Oceanografia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Oceanografia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Oceanografia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 kwietnia 2022 roku, 10:59

Zgodnie z zarządzeniem nr 17/DzOiG/20 ze zm. Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Oceanografia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Oceanografia:

 1. dr hab. Katarzyna Smolarz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zastępca Dyrektora Instytutu Oceanografii ds. Organizacji i Edukacji;– przewodnicząca;
 2. prof. dr hab. Jarosław Tęgowski – Zakład Geofizyki Instytutu Oceanografii;
 3. dr hab. Luiza Bielecka profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instytutu Oceanografii;
 4. dr hab. Urszula Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii;
 5. dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii;
 6. dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Badań Planktonu Morskiego Instytutu Oceanografii;
 7. dr hab. Małgorzata Witak profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Geologii Morza Instytutu Oceanografii;
 8. dr Aleksandra Dudkowska – Zakład Oceanografii Fizycznej Instytutu Oceanografii;
 9. dr Ilona Złoch – Zakład Biologii i Ekologii Morza Instytutu Oceanografii;
 10. dr Anna Toruńska-Sitarz – Zakład Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii;
 11. dr Piotr Margoński – Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni - przedstawiciel środowiska przedsiębiorców;
 12. mgr Natalia Miernik – przedstawiciel absolwentów kierunku studiów Oceanografia;
 13. Wiktoria Chudzik – przedstawiciel studentów kierunku Oceanografia I stopnia;
 14. Bartłomiej Ostryński – przedstawiciel studentów kierunku studiów Oceanografia II stopnia.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani Mira Duchnowska oraz Pani mgr Gabriela Sas-Świstelnicka z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.