fbpx Rada Programowa kierunku studiów Hydrografia morska | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Hydrografia morska

Skład Rady Programowej kierunku studiów Hydrografia morska

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 grudnia 2021 roku, 11:45

Zgodnie z zarządzeniem nr 12/DzOiG/21 Dziekana ze zm. Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Hydrografia morska w skład rady wchodzą:

  • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
  • co najmniej jeden student kierunku studiów,
  • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
  • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów (po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia),
  • co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności regionalnej lub lokalnych, w tym przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,
  • opiekun praktyk zawodowych.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Hydrografia morska:

1. kmdr por. dr inż. Piotr Bekier–Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej–przewodniczący;

2. dr hab. Natalia Gorska, prof. IO PAN;

3. kmdr por. dr inż. Artur Grządziel–Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej;

4. dr Jakub Idczak–Zakład Oceanografii Fizycznej Instytutu Oceanografii;

5. kmdr mgr inż. Andrzej Kowalski;

6. dr Dominik Pałgan –Zakład Geofizyki Instytutu Oceanografii;

7. dr Ewa Szymczak–Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Oceanografii i Geografii UG;

8. Marta Przepióra–przedstawiciel samorządu studenckiego oraz studentów kierunku Hydrografia morska.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Alicja Bielińska z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.