fbpx Rada Programowa kierunku studiów Gospodarka wodna i ochronna zasobów wód | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Gospodarka wodna i ochronna zasobów wód

Skład Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 stycznia 2022 roku, 11:27

Zgodnie z zarządzeniem nr 22/DzOiG/20 Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. ze zm. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów,
 • co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności regionalnej lub lokalnych, w tym przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,
 • opiekun praktyk zawodowych.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód:

 1. dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – przewodniczący,
 2. dr hab. Dariusz Borowiak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Limnologii Instytutu Geografii,
 3. prof. dr hab. Roman Cieśliński – Zakład Hydrologii Instytutu Geografii,
 4. prof. dr hab. inż. Julita Dunalska - Stacja Limnologiczna w Borucinie Instytutu Geografii UG,
 5. dr Włodzimierz Golus – opiekun praktyk zawodowych, Zakład Limnologii Instytutu Geografii,
 6. mgr Tomasz Hoppe – Referat Zmian Klimatycznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 7. dr hab. Urszula Janas, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii,
 8. dr Mirosława Malinowska – Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju,
 9. dr Paweł Przygrodzki – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB,
 10. dr inż. Piotr Szmytkiewicz – Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku,
 11. dr Marzenna Sztobryn,
 12. mgr Andrzej Winiarski - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 13. dr inż. Edyta Witka-Jeżewska - Pomorski Wojewódzki Inspektor  Ochrony Środowiska,
 14. mgr Małgorzata Żywicka – sekcja Edukacji Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB,
 15. Paulina Walęciak – przedstawiciel samorządu studenckiego oraz studentów kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani mgr Alicja Bielińska z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.