fbpx Rada Programowa kierunku studiów Geografia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Geografia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 stycznia 2022 roku, 9:54

Zgodnie z zarządzeniem nr 19/DzOiG/20 Dziekana z późn. zm. Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek;
 • co najmniej jeden student kierunku studiów;
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego;
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów;
 • co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności przedstawiciel środowiska przedsiębiorców.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Geografia:

 1. dr Mirosława Malinowska – przewodnicząca,
 2. dr hab. Mariusz Czepczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego - Zakład Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;
 3. dr hab. Jan A. Wendt, profesor Uniwersytetu Gdańskiego - Zakład Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;
 4. dr Włodzimierz Golus – Zakład Limnologii Instytutu Geografii;
 5. dr Małgorzata Owczarek – Zakład Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii;
 6. dr Łukasz Pietruszyński – Zakład Hydrologii Instytutu Geografii;
 7. dr Wojciech Staszek - Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;
 8. dr Radosław Wróblewski – Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii;
 9. dr Ewa Jakusik – przedstawiciel pracodawców i absolwentów;
 10. Kamila Bzdzion – przedstawiciel samorządu studenckiego oraz studentów kierunku Geografia;
 11. Oliwia Chojnacka – przedstawiciel samorządu studenckiego oraz studentów kierunku Geografia.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani Anna Szady z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.