fbpx Rada Programowa kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Rada Programowa kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia

Skład Rady Programowej kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 marca 2022 roku, 13:32

Zgodnie z zarządzeniem nr 16/DzOiG/20 Dziekana ze zm. Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia, w skład rady wchodzą:

 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału Zakładów, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek,
 • co najmniej jeden student kierunku studiów,
 • co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego,
 • co najmniej jeden absolwent kierunku studiów (po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia),
 • co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności regionalnej lub lokalnych, w tym przedstawiciel środowiska przedsiębiorców,
 • opiekun praktyk zawodowych.

 

Aktualny skład Rady Programowej kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia:

 1. dr hab. Konrad Ocalewicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – przewodniczący;
 2. dr Ewa Szymczak – Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia;
 3. dr hab. Katarzyna Smolarz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zastępca Dyrektora Instytutu Oceanografii ds. Organizacji i Rozwoju;
 4. dr hab. Monika Normant-Saremba profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii;
 5. dr Anna Toruńska-Sitarz – Zakład Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii;
 6. dr Radosław Kowalski – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie;
 7. Jacek Juchniewicz – Prezes Aller Aqua Polska, Prezes Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych;
 8. Ziemowit Pirtań – Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Tarnowo;
 9. Martyna Górecka – przedstawiciel samorządu studenckiego i studentów kierunku Akwakultura – biznes i technologia;
 10. Tomasz Horbacz – przedstawiciel samorządu studenckiego i studentów kierunku Akwakultura – biznes i technologia.

 

Obsługę administracyjną Rady Programowej zapewnia Pani Mira Duchnowska z Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii.